Arhiva Žig - Patent Projekt

Europski žig – nova znanja stečena u Španjolskoj

EUIPO lociran u  Španjolskoj, kod kojeg se štiti Europski žig, organizirao je proljetni seminar za stručnjake za zaštitu prava industrijskog vlasništva. Daliborka Fundak, stručnjak za žigove i voditelj ureda PATENT PROJEKT d.o.o.,  sudjelovala je kao jedini hrvatski predstavnik na ovome trodnevnom seminaru koji je organiziran na engleskom jeziku na obalama Mediterana u Alicanteu u Španjolskoj. [...]

Zaštita žiga – najbolja praksa u svjetskim razmjerima

Zašto je bitna zaštita žiga i kako je najbolje provesti? O tome smo učili od najboljih na seminaru za  zaštitu žiga održanom dana 20.04.2018. godine u Slavonskom Brodu. Ovaj IP seminar kojem je glavna tema bila zaštita žiga s naglaskom na kinesko tržište je izveden u organizaciji svjetskih vodećih praktičara na području zaštite žigova tvrtki [...]

Registracija žiga ili autorsko pravo

Autorsko pravo, tzv. copyright u anglosaksonskom govornom području, je pravo autora u pogledu njegovog autorskog djela. S obzirom da se autorsko djelo štiti samom činjenicom stvaranja, za takvo djelo nije potrebna registracija ili podvrgavanje bilo kakvim administrativnim postupcima da bi isto bilo zaštićeno, a kao što ja potrebna formalna registracija žiga ukoliko se želi zaštititi [...]

Nicanska klasifikacija – kako ispravno zaštititi žig

Nicanska klasifikacija se punom imenom zove Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga za registraciju žigova, a temelji se na Nicanskom sporazumu od 15. lipnja 1957. godine revidiranom u Stockholmu 14. srpnja 1967. godine i u Ženevi 13. svibnja 1977. godine s izmjenama od 28. rujna 1979. godine. Hrvatska je kao zemlje članice Nicanskog sporazuma , a [...]

Registracija žiga – na što treba obratiti pažnju

Da bi se izvršila registracija žiga, potrebno je nadležnom tijelu podnijeti prijavu za registraciju žiga koja mora sadržavati slijedeće elemente: zahtjev za registraciju žiga; podatke o zastupniku i podatke o podnositelju prijave (najmanje ime i prezime i adresa); popis proizvoda ili usluga za koje se traži registracija - proizvodi ili usluge u odnosu na koje [...]

Zakon o žigu- Koja su ograničenja za nositelja žiga?

Zakon o žigu ne daje neograničeno pravo nositelju žiga da spriječe treće osobe u korištenju registriranog žiga. Stoga nositelj žiga ne može zabraniti trećoj strani da koristi u trgovačkom prometu:  ime ili adresu nositelja žiga, sve podatke koji se odnose na vrstu, kakvoću, količinu, namjenu, vrijednost, zemljopisno podrijetlo, vrijeme proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge, ili [...]

Što znači povreda žiga?

Osoba koje je registrirala žig je nositelj žiga te joj temeljem toga Zakon o žigu daje pravo spriječiti sve treće strane da bez  odobrenja nositelja žiga  u trgovačkom prometu koriste: svaki znak koji je istovjetan s žigom nositelja žiga u odnosu na proizvode ili usluge koje su istovjetne s onima za koje je žig registriran [...]

Pretraživanje žiga na istovjetnost

Ovo je ključna pretraga koju je potrebno provesti prije pokretanja zaštite bilo verbalnog, bilo figurativnog žiga. Radi se o tome da je tijekom postupka u kojem se provodi pretraživanje žiga potrebno utvrditi da li je netko već ranije zaštitio naziv ili logotip žigom, a za pojam koji se namjerava štititi žigom. Naime, u većini slučajeva, [...]

Pretraživanje žigova na sličnost

Kako bi bili sigurni da Vaša prijava žiga neće biti predmet prigovora i opozicijskih postupaka koje bi naročito mogle pokrenuti moćne kompanije koje raspolažu višemilijunskim budžetima, korisno je i dobro prije izrade prijave žiga izvršiti pretraživanje žigova na sličnost. Radi se o vrlo složenoj i zahtjevnoj pretrazi žigova kojoj je cilj naći sve registrirane žigove [...]

Da li je potrebna zaštita imena?

Registracija nečijeg osobnog imena kao žiga čest je slučaj u svijetu slavnih. Tako su brojne slavne ličnosti poput  Beyoncé, Michaela Jordana, Arnolda Schwarzeneggera, Elvisa, Taylor Swift, Franka Sinatre i Davida Beckhama uspješno registrirale svoje osobno ime kao žig i to za brojne proizvode i usluge. Razlog registracije jest između ostalog i sprječavanje drugih da ime [...]

PRETVORITE VAŠE IDEJE U VRIJEDNU IMOVINU                                      NAZOVITE VEC DANAS NA 040/499 401

Zahtjev za ponudom
Dogovorite savjetovanje