Zastita zigaZašto je bitna zaštita žiga i kako je najbolje provesti? O tome smo učili od najboljih na seminaru za  zaštitu žiga održanom dana 20.04.2018. godine u Slavonskom Brodu. Ovaj IP seminar kojem je glavna tema bila zaštita žiga s naglaskom na kinesko tržište je izveden u organizaciji svjetskih vodećih praktičara na području zaštite žigova tvrtki  Corsearch i Darts.

Što je DARTS IP?

DARTS IP je najveća svjetska  baza podataka u području intelektualnog vlasništva koja sadržava preko  3 327 000 predmeta sudske i upravne prakse  prikupljene sa 3 510 sudova diljem svijeta. Glavna značajka ove baze podataka je da omogućuje pretraživanje predmeta sudske prakse, posebno vezano za zaštitu žiga, a prema različitim kriterijima, kao na primjer nazivu žiga, broju slova od kojih se sastoji žig, prema rednom mjestu za određeni suglasnik ili samoglasnik u  žigu. Pristup ovoj bazi sudske prakse pomaže svakom praktičaru da preciznije predvidi uspjeh u eventualnoj parnici radi povrede žiga ili pak u postupku same zaštite žiga, posebno ukoliko je pokrenut opozicijski postupak ili postupak proglašenja žiga ništavim.

Po vrstama intelektualnog vlasništva sudska praksa sadržava preko 1.260.000 predmeta sudske prakse koji se bave povredom patenta i patentnih prava, preko 1.970.000 predmeta sudske prakse u kojima je ključna zaštita žiga, preko 84.000 sudskih predmeta koji su odlučivali na pravu za domenu, preko 73.000 sudskih predmeta kojima je tema bila povreda autorskih prava i preko 76.000 predmeta koji su odlučivali o pravu odnosno povredama industrijskog dizajna.

Što je CORSERA?

CORSERA je međunarodna organizacija sa preko 60 godina iskustva u pružanju usluga u kojima je dominantna zaštita žiga. Kao glavne usluge se izdvajaju pretraga žiga na globalnom tržištu i nadzor konkurencija, usluga popularno zvana u stručnom krugovima „watch-dog“.

PATENT PROJEKT d.o.o. stalno ulaže u proširenje znanja, uči od najboljih svjetskih praktičara, s sve s ciljem da bi klijentima koji traže zaštitu žiga pružio uslugu mjerljivu svjetskim standardima. Stoga je i uprava društva donijela odluku radi uspostave suradnje sa DARTS IP, a sve kako bi PATENT PROJEKT d.o.o. imao pristup bazi podataka sudske prakse koju vodi DARTS IP.

Više o kompaniji DARTS IP možete pronaći na linku https://www.darts-ip.com.

Više o kompaniji CORSEARCH možete pronaći na linku https://information.corsearch.com.