Europski zigEUIPO lociran u  Španjolskoj, kod kojeg se štiti Europski žig, organizirao je proljetni seminar za stručnjake za zaštitu prava industrijskog vlasništva. Daliborka Fundak, stručnjak za žigove i voditelj ureda PATENT PROJEKT d.o.o.,  sudjelovala je kao jedini hrvatski predstavnik na ovome trodnevnom seminaru koji je organiziran na engleskom jeziku na obalama Mediterana u Alicanteu u Španjolskoj.

Na ovome seminaru za Europski žig bilo je nekoliko značajnih tema. Važna tema ovog seminara je bila pregled najnovijih odluka žalbenog vijeća (Case-Law, the Euipo Boards of Appeal) koje u stvari predstavljaju praksu na osnovu koje se postupa i odlučuje u postupcima zaštite žigova pri EUIPO.

Što je EUIPO, a što Europski žig?

EUIPO je kratica za  European Union Intellectual Property Office (Ured Europske unije i za intelektualno vlasništvo) koji se bavi poslovima registracije i vođenja registara za Europski žig ( EU trade mark) i za registrirani dizajn zajednice (registered Community design ). Sjedište EUIPO je u Španjolskoj u gradiću Alicante na obali Sredozemnog mora. Europski žig je žig koji se štiti pred EUIPO i putem jednog postupka registracije žiga isti vrijedi u svih 28 država članica EU.

Zaštita žiga na području Europske Unije

Na području Europske Unije postoje četiri razine registracije žiga,a odabir načina zaštite žiga ovisi o konkretnim potrebama poslovanja.

U slučaju da trebate samo zaštitu žiga od jednoj od država članica Europske Unije, bilo da se u toj državi članici nalazi Vaše sjedište ili pak želite poslovati u toj državi članici, zahtjev za zaštitu žiga se podnosi u toj državi članici pri nacionalnom uredu za intelektualno vlasništvo.

Za zaštitu žiga za područje država Belgije, Nizozemske i Luksemburga, može se podnijeti jedna prijava pri Uredu za intelektualno vlasništvo Beneluksa (BOIP).

Tražite li Europski žig koji vrijedi u svim državama članicama EU, onda je najbrži i najjeftiniji postupak pri EUIPO-u. Podnosi se jedna prijava žiga, početna pristojba za postupak zaštite žiga  850 EUR, jednom kada je žig odobren i registriran traje deset godina na području cijele Europske Unije.

I konačno moguća je na području EU zaštita žiga putem Madridskog sustava preko WIPO-a. Taj sustav omogućuje da se Vaša nacionalna, regionalna ili europska prijava žiga upotrijebi za proširenje zaštite na međunarodnu razinu, koja obuhvaća sve zemlje potpisnice Madridskog protokola.