financiranje izuma

 

Grad Zagreb već duži niz godina njeguje dobru poslovnu praksu te odobrava potpore inovatorima za financiranje izuma. Detalji i procedure za javne natječaje koji se provode na području grada Zagreba za financiranje izuma su detaljno opisane u Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupcima za odobravanje dodjele potpora inovatorima radi pripreme inovacija za poduzetničko korištenje (Sl. glasnik Grada Zagreba 15/2015).

Tko se može javiti  za financiranje izuma

Navedeni Pravilnik precizira i razrađuje postupak provedbe Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu na način da se utvrđuju uvjeti, kriteriji i postupak dodjele potpore inovatorima radi pripreme inovacija za poduzetničko korištenje , između ostalog kako bi inovatori financirali svoje izume, obzirom da se ne radi o jeftinim postupcima, posebno ukoliko izume financiraju pojedinci iz svojih vlastitih sredstava, sa sveukupnim ciljem razvoja i promocije inovacija za poduzetničko korištenje i komercijalizaciju.

Korisnici ovih potpora za financiranje izuma mogu biti mikro, mala i srednja trgovačka društva, zadruge i ustanove u vlasništvu fizičkih osoba, obrti i djelatnosti slobodnih zanimanja. Važno je naglasiti da se potpore dodjeljuju inovatorima koji su podnositelji zahtjeva za zaštitu industrijskog vlasništva ili nositelji prava industrijskog vlasništva i koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje sa sjedištem na području Grada Zagreba.

Kriteriji za financiranje izuma

Najvažnije u cijeloj priči su kriteriji na osnovu kojih se odlučuje da li projekt odnosno inovacija zadovoljava uvjete za financiranje izuma. Postoji šest grupa kriterija, te se na osnovu svake grupe osvajaju bodovi na temelju kojih se rangiraju projekti. Najviše bodova se dobiva za ocjenu pokazatelja izgleda za komercijalizaciju inovacije koji bodovi se mogu dobiti za slijedeća tri podkriterija : tržišna pozicija, usklađenost s normama i stupanj razvitka inovacije. Kod tržišne pozicije najviše bodova nosi ukoliko se inovativni proizvod već uspješno plasira na strano tržište, nešto manje ako se plasira na domaće tržište odnosno ako je ostvaren određeni uspjeh na komercijalizaciji inovacije. Također određeni broj bodova se može dobiti ukoliko je  inovacija  ispitana i kakvoća odgovara hrvatskim normama ili normama EU-a. Veliki plus je ako je već isporučena probna serija na tržištu odnosno nešto manje ako je izrađena probna serija ili pak je izrađen samo prototip uređaja.

Za sve Vas koji imate izume koje bi željeli zaštititi patentom pozivamo Vas da se javite u naš ured u Zagrebu na broj telefona 01/ 5625 776. Naš ured u Zagrebu je na lokaciji Radnička cesta 80.

Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupcima za odobravanje dodjele potpora inovatorima (Sl. glasnik Grada Zagreba 15/2015) se može preuzeti na slijedećem linku: plaviured.hr/wp-content/uploads/2015/03/Pravilnik.pdf