potpora inovatorimaObjavljeni  je  Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje na području grada Zagreba.  Radi se o program potpora inovatorima koji grad Zagreb  provodi  još od 1998. godine. Natječaj potpora inovatorima je za 2018. godinu  otvoren zaključno do 21. svibnja.  

Ovaj  natječaj za dodjelu potpora inovatorima namijenjen je  mikro, malim i srednjim trgovačkim društvima, zadrugama i ustanovama u vlasništvu fizičkih osoba, obrtima i djelatnostima slobodnih zanimanja – inovatorima koji su podnositelji zahtjeva za zaštitu industrijskog vlasništva ili nositelji prava industrijskog vlasništva sa sjedištem na području Grada Zagreba.

Osnovni uvjeti natječaja

Osnovni uvjet za prijavu na ovaj javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima je da je sjedište pravne osobe na području Grada Zagreba i da je pokrenuti postupak zaštite industrijskog vlasništva. Predviđeni je široko raspon prihvatljivih troškova od   stjecanje zaštite industrijskog vlasništva u zemlji i inozemstvu,  troškova potrebnih za razvoj i tehničko-tehnološku obradu inovacija,  sufinanciranje promidžbenih aktivnosti i sufinanciranje analize tržišta.

Stjecanje zaštite industrijskog vlasništva obuhvaća troškove postupka do priznanja patenta i registracije industrijskog dizajna i žiga u Republici Hrvatskoj, odnosno troškove povezane s pokretanjem postupka međunarodne zaštite industrijskog vlasništva, za inovacije za koje je zatražena potpora.

Razvoj i tehničko-tehnološka obrada inovacija obuhvaća sve faze procesa razvoja inovacije do proizvoda pripremljenog za tržište.

Sufinanciranje promidžbenih aktivnosti u cilju razvoja inovacije, obuhvaća troškove izlaganja na sajmovima, troškove izrade promidžbenog materijala, marketing i druge promidžbene troškove.

Sufinanciranje analize tržišta obuhvaća troškove analize o mogućnostima plasmana inovacije na tržište izrađene od strane registriranog poslovnog subjekta.

Dakle kroz ovaj natječaj se može financirati troškove korištenja usluga patentnog zastupnika radi izrade opisa izuma, sastavljanja patentnih zahtjeva, izrada crteža za potrebe prijave patenta, ali i troškovi angažmana zastupnika za žigove radi sastava i podnošenja prijave žiga odnosno prijave industrijskog dizajna.

Iznosi potpora inovatorima

Pojedinačni iznos potpore koja se može dobiti utvrđuje se temeljem kriterija natječaja, a najviše do traženog iznosa potpore. Najniži pojedinačni iznos potpore je 10.000,00 kuna a najviši 40.000,00 kuna. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo za jednu inovaciju u istoj kalendarskoj godini. Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati korisnik potpore.

Više o ovome natječaju za dodjelu potpora inovatorima možete pronaći na linku http://plaviured.hr/potpore/potpora-inovatorima-grada-zagreba-za-2018-godinu/