Osoba koje je registrirala žig je nositelj žiga te joj temeljem toga Zakon o žigu daje pravo spriječiti sve treće strane da bez  odobrenja nositelja žiga  u trgovačkom prometu koriste:

  1. svaki znak koji je istovjetan s žigom nositelja žiga u odnosu na proizvode ili usluge koje su istovjetne s onima za koje je žig registriran – ovo je klasični primjer u kojem bi netko različiti recimo od SAMSUNGA proizvodio i označavao mobilne telefone znakom „SAMSUNG“, takav slučaj se najlakše dokazuje na sudu
  2. svaki znak kad, zbog istovjetnosti sa žigom nositelja žiga ili sličnosti žigu nositelja žiga i istovjetnosti ili sličnosti proizvodima ili uslugama obuhvaćenima tim žigom i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu, što uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu toga znaka i žiga – ovo je već značajno složena situacija, primjera radi (izmišljeni slučaj) za registrirani žig ROSKY za proizvode dječja sportska odjeća, treća osoba označava znakom ROSKI mušku odjeću bi se moglo govoriti da se radi o povredi žiga, međutim situacija je prilično složena jer je potrebno dokazivati da se radi o sličnom žigu i da se radi o sličnim proizvodima, što u pravilnu niti nije jednostavno
  3. svaki znak koji je istovjetan sa žigom nositelja žiga sličan žigu nositelja žiga u odnosu na proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je žig registriran, kad taj žig ima ugled u Republici Hrvatskoj i kad uporaba toga znaka bez opravdanoga razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti – na primjer COCA COLA je stekla takav ugleda u Republici Hrvatskoj, pa treći ne bi mogli koristiti znak „COCA COLA“ za označavanje i stavljanje na tržište sunčanih naočala

Na slici primjer povrede figurativnog žiga adidas na način da je sportska majca označena znakom „adidos“ što predstavlja primjer da je ista vrsta proizvoda zaštićena žigom adidas označena sličnim žigom adidos, a što će dovesti u zabunu potrošače.

Adidas

 

Osim navedenih zabrana, nositelj žiga može trećima zabraniti i slijedeće:

  1. isticanje znaka na proizvodima ili pakiranjima proizvoda
  2. nuđenje proizvoda, ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom, ili nuđenje ili pružanje usluga pod tim znakom
  3. uvoz ili izvoz proizvoda obilježenih tim znakom
  4. upotrebu znaka na poslovnim dokumentima i u reklamiranju, a što sve predstavlja povredu žiga od strane trećih osoba.