Ovo je ključna pretraga koju je potrebno provesti prije pokretanja zaštite bilo verbalnog, bilo figurativnog žiga. Radi se o tome da je tijekom postupka u kojem se provodi pretraživanje žiga potrebno utvrditi da li je netko već ranije zaštitio naziv ili logotip žigom, a za pojam koji se namjerava štititi žigom.
Naime, u većini slučajeva, posebno kada se radi o žigovima koji dulje vremena pretraživanje žigaegzistiraju na tržištu, ne samo da neće biti moguće zaštitit žig za pojam koji je već zaštićen žigom u istom razredu roba i usluga, odnosno za iste robe i usluge, već neće biti moguće niti zaštititi žigom i neke druge robe i usluge.

Stoga Vam preporučamo da prije nego što krenete izrađivati svoje vizitke, memorandume i web stranicu s novim imenom koje Vam se jako dopalo da prije provjerite da li to ime nije već registrirano kao žig. Naime, stvarni vlasnik žiga bi mogao protiv Vas poduzeti odgovarajuće radnje da Vam zabrani korištenje tog imena, čak da Vas prisili da promijenite i ime Vaše tvrtke. Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske ne ispituje u formalnom postupku da li postoji istovjetan ranije prijavljeni odnosno registrirani žig.

Pomoć u donošenju ispravne odluke

pretraživanje-žigaDakle, provedeni rezultati pretraživanja žiga na istovjetnost će Vam pomoći da donesete ispravnu odluku o pokretanju zaštite Vašeg žiga odnosno registracije Vaše tvrtke pod određenim imenom, posebno da izbjegnete sporove i s tim povezane dodatne financijske troškove.

Da bi se pretraživanje žiga provelo prema svim pravilima struke najbolje je angažirati ovlaštenog zastupnika za žigove koji raspolaže potrebnim alatima i tehnikama. Ovlašteni zastupnik za žigove je osoba koja posjeduje specijalistička znanja i potrebno iskustvo koje Vam jamče da ništa neće biti prepuštenu slučaju. Samo primjena odgovarajućih tehnika i metoda omogućuje detaljno utvrđivanje postojanja eventualnih opasnosti koje bi mogli za registraciju novog znaka ili logotipa žigom predstavljati već postojeći žigovi.  U usporedbi s “glavoboljom” i troškovima koji mogu nastati u postupku po prigovoru ranijeg nositelja žiga, troškovi pretrage žigova su zanemarivi.