Kako bi bili sigurni da Vaša prijava žiga neće biti predmet prigovora i opozicijskih postupaka koje bi naročito mogle pokrenuti moćne kompanije koje raspolažu višemilijunskim budžetima, korisno je i dobro prije izrade prijave žiga izvršiti pretraživanje žigova na sličnost. Radi se o vrlo složenoj i zahtjevnoj pretrazi žigova kojoj je cilj naći sve Rregistrirane žigove koji su potencijalno slični Vašem znaku koji želite registrirati kao žig, bilo da se radi o verbalnom ili figurativnom žigu. Kod verbalnog žiga, primjera radi, ukoliko želite zaštitit verbalni  žig SPRINTEX, onda ćete trebati pretraživati pojmove kao SPRINTEKS, ŠPRINTEKS, SPRUNTEX, SPRINTEXK, SPRINTAX i slično, jer se sve radi o pojmovima koji mogu vrlo lako kod prosječnog potrošača izazvati zabunu, dakle prosječni potrošač uopće niti neće zamijetiti nikakvu razliku između pojmova SPRINTEX i SPRINTEXK.  Štoviše, osim izmjene pojedinih slova koje izmjene u bitnom ne čine dva pojma različita, potrebno će biti pretraživati i situacije s manjkom slova, pa će treba pretraživati i pojmove kao što su SPINTEX, SPRTEX, SPRITEX, SPR&TEX, SPR’TEX i tako dalje. Uspjeh u pretraživanju žigova na istovjetnost se stiče iskustvom i radom na konkretnim slučajevima. Važno je znati da zavodi i institucije kod kojih se registrira žig ne ispituju sličnost Vašeg žiga s nekim ranije prijavljenim ili registriranim žigovima.

StarbucksPreuzeto na http://ipkitten.blogspot.hr/2007/01/s-korean-starbucks-slip.html

 

Samo pretraživanje žigova Vam omogućava da saznate postoji li već zaštićen žig koji je  sličan Vašemu, odnosno postoji li potencijalna opasnost od povrede tuđih prava. Rezultati pretraživanja će Vam zasigurno omogućiti da donesete ispravnu odluku o pokretanju zaštite žiga, te izbjegnete buduće dugotrajne sporove i s tim povezane neočekivane troškove koji mogu značajno premašiti i sam postupak registracije žiga. Navedeno je posebno bitno u slučaju pokretanja registracija žigova u postupku pred EUIPO, dakle žiga koji će vrijediti na području Europske Unije, jer se radi o izuzetno moćnome žigu, za koji konkurencija neće niti u kojem slučaju dopustiti da Vi slobodno koristite takav žig ukoliko je on već registriran.