Da bi se izvršila registracija žiga, potrebno je nadležnom tijelu podnijeti prijavu za registraciju žiga koja mora sadržavati slijedeće elemente:

  1. zahtjev za registraciju žiga;
  2. podatke o zastupniku i podatke o podnositelju prijave (najmanje ime i prezime i adresa);
  3. popis proizvoda ili usluga za koje se traži registracija – proizvodi ili usluge u odnosu na koje se podnosi prijava za registraciju žiga klasificiraju se prema Međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga utvrđenoj Nicanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova; predmetna Međunarodna klasifikacija se može skinuti na ovome linku;
  4. izgled znaka koji se želi registrirati – obzirom da se žigom mogu zaštititi različite vrste znakova (slike, logotipovi, imena, zvukovi, mirisi i sl.) potrebno je naznačiti da li se radi o zahtjevu za registraciju verbalnog žiga, da li se radi o zahtjevu za registraciju figurativnog žiga, da li se radi o zahtjevu za registraciju trodimenzionalnoga žiga, da li se radi o zahtjevu za registraciju žiga kojeg čini jedna boja ili kombinacija boja odnosno naznaku da se traži registracija druge vrste žiga.

U slučaju da znak koji se želi zaštititi žigom sadrži elemente ispisane pismom koje nije latinično ili brojkama koje nisu arapske ili rimske potrebno je priložiti transliteraciju znaka.

20170517 Z-1-01

Što nakon podnešene prijave žiga?

Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske prvo provodi postupak ispitivanja urednosti prijave za registraciju žiga. Ukoliko je prijava za registraciju žiga uredna i nema okolnosti da registracija žiga bude odbijena, ista se objavljuje u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništa. U slučaju da prijava za registraciju žiga nije uredna, DZIV će pozvati ovlaštenog zastupnika za žigove da otkloni nedostatke u roku od 60 dana. Nakon što ti nedostaci budu otklonjeni, DZIV će po službenoj dužnosti ispitati da li postoje okolnosti za odbijanje registracije žiga. Ukoliko takvih okolnosti nema, slijedi objava prijave za registraciju žiga u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva.

Što nakon objave prijave za registraciju žiga?

Nakon što prijava za registraciju žiga bude objavljena, slijedi rok do tri mjeseca u kojem bilo koja zainteresirana strana može podnijeti prigovor. Podnesenim prigovorom se u stvari traži da se odbije predmetna prijava za registraciju žiga. Ukoliko se u postupku utvrdi da je prigovor neosnovan, odnosno ukoliko nema prigovora u navedenom roku, DZIV donosi odluku kojom se dopušta registracija žiga.