Arhiva Nekategorizirano - Patent Projekt
Početna/Nekategorizirano

Koronavirus zajam

Poduzetnik ste te vam je koronavirus uvelike otežao ili čak zaustavio poslovanje? Dobro bi Vam došao koronavirus zajam? Možda su vam mjere države u vidu naknade minimalne plaće radnicima i pokrivanja doprinosa donekle olakšale, međutim, vama je promet stao, nemate nikakvih priljeva sredstava, a obveze ne čekaju i pritišću vas na sve strane. Postavljate si [...]

Međunarodna prijava patenta

Imate izum i želite ga zaštititi? Osim Republike Hrvatske zanimljiva su vam i inozemna tržišta? U tom slučaju imate više opcija. Name, jedna od njih je da se prijava patenta podnese nadležnom uredu svake zemlje na čijem teritoriju želite tražiti zaštitu, a druga jest podnošenje jedne patentne prijave (PCT) koja ima istovremeni učinak u više zemalja uz [...]

Tužba radi povrede patenta

Patentirali ste Vašu ideju, a netko drugi bez Vašeg znanja i suglasnosti proizvodi i prodaje proizvode za izum zaštićen Vašim patentom. Bili Vi pojedinac, malo ili veliko poduzeće jedno od mogućih rješenja je tužba radi povrede patenta. No stvari nisu baš tako jednostavne kako se čine, jer podnijeti tužbu zbog povrede patenta nije niti jednostavno [...]

Kada je potrebno sklopiti Non Disclosure Agreement ?

Non Disclosure Agreement je ugovor koji je potrebno sklopiti uvijek kada trećoj osobi izlažete određene povjerljive informacije. Zato se takav ugovor još zove i Ugovor o tajnosti, NDA ugovor ili NDA, a može biti i Izjava o tajnosti. NDA ugovor je posebno važno sklopiti u slučaju da nastojite komercijalizirati Vaš izum, te obilazite potencijalne kooperante [...]

Dizajn u funkciji prodaje proizvoda

Izgled Vašeg proizvoda ili njegovog pakiranja jedan je od ključnih faktora uspjeha u komercijalizaciji proizvoda. Radi toga je potrebno o dizajnu gotovog proizvoda voditi brigu već pri samoj izradi prototipa proizvoda, dok se o dizajnu ambalaže odnosno dizajnu pakiranja proizvoda može odlučiti naknadno. Naime, ako sam proizvod nije privlačnog i atraktivnog izgleda, šanse za uspješnu [...]

Oprez kod sklapanja ugovora o licenciji

Postupak patentiranja počinje uobičajeno na način da izumitelj angažira ovlaštenog patentnog zastupnika radi izrade opisa izuma, a posebno radi sastavljanja patentnih zahtjeva koji određuju opseg zaštite izuma patentom, a time i buduću naknadu i prihod izumitelja od patentnih prava. Pogrešno sastavljeni opis izuma, a posebno nedovoljno definirani i precizirani patentni zahtjevi imati će za posljedicu [...]

Licenciranje umjetne inteligencije u Budimpešti

Dana 15. rujna ove godine PATENT PROJEKT d.o.o. je  sudjelovao na petoj Paneuropskoj konferenciji za licenciranje u organizaciji Licencing Executive Society (LES) u Budimpešti. Naglasak ove konferencije je bio na umjetnoj inteligenciji i licenciranju takvih patenata u Europi u odnosu na Europski patent s jedinstvenim učinkom (UPC). Republika Hrvatska, uz Španjolski u Poljsku nije pristupila [...]

Opći tečaj iz područja europskog patentnog prava

Centar za međunarodno izučavanje industrijskog vlasništva (CEIPI) pri Sveučilištu u Strasbourgu planira u Ljubljani organizirati Opći tečaj iz područja Europskog patentnog prava (EPC). Tečaj u Ljubljani održat će se od siječnja do svibnja 2016. godine te će nastavak istog biti od siječnja do svibnja godine. Predmetni tečaj je već održan u preko 40 europskih gradova, [...]

PRETVORITE VAŠE IDEJE U VRIJEDNU IMOVINU                                      NAZOVITE VEC DANAS NA 040/499 401

Zahtjev za ponudom
Dogovorite savjetovanje