dizajnIzgled Vašeg proizvoda ili njegovog pakiranja jedan je od ključnih faktora uspjeha u komercijalizaciji proizvoda. Radi toga je potrebno o dizajnu gotovog proizvoda voditi brigu već pri samoj izradi prototipa proizvoda, dok se o dizajnu ambalaže odnosno dizajnu pakiranja proizvoda može odlučiti naknadno. Naime, ako sam proizvod nije privlačnog i atraktivnog izgleda, šanse za uspješnu komercijalizaciju, a time  i potencijal proizvoda  za uspjeh na tržištu će biti smanjeni, a tome je tako jer često kupci u pravilu bivaju privučeni izgledom proizvoda, a tek onda njegovom funkcijom. Dakle u većini slučajeva vrijedi dizajn proizvoda ispred funkcije proizvoda.

Razmišljati o dizajnu proizvoda odnosno izgledu njegovih ključni komponenti koje ostaju vidljive tijekom uporabe proizvoda treba kada se razvijaju i naručuju dijelovi, jer će kasnije preinake ili redizajn proizvoda značajno povisiti cijenu komercijalizacije proizvoda. Angažman profesionalca za dizajn Vašeg proizvoda može rezultirati novim pravom industrijskog vlasništva koje se odnosi na industrijski dizajn. Bez obzira na činjenicu što se radi o Vašem proizvodu i što ste Vi angažirali dizajnera, stvaratelj nove intelektualne vrijednosti koja je unaprijedila vrijednost Vašeg proizvoda  je profesionalni dizajner.

Kako angažirati profesionalnog dizajnera

U takvim situacijama je preporučljivo da s dizajnerom, a prije nego počinje raditi na dizajnu odnosno redizajnu proizvoda, sklopite pisani ugovor o tome kome pripadaju prava u svezi industrijskog dizajna i način na koji Vi možete raspolagati tima pravima. Naime, unatoč toga što se radi o Vašem proizvodu, možda i zaštićenom patentom, dizajner koji ima prava na dizajn koji je izradio za Vaš proizvod Vam može otežati, pa čak i onemogućiti proizvodnju, prodaju i distribuciju takvih proizvoda. U tom slučaju je prethodno preporučljivo zatražiti savjet patentnog zastupnika po principu bolje spriječiti nego liječiti.

Međutim to nije razlog da ne bi angažirali profesionalnog dizajnera, obzirom da na taj način dugoročno možete ostvariti značajne uštede, obzirom da kroz dizajn proizvoda može značajno biti unaprijeđena  kvaliteta Vašeg proizvoda odnosno dobrim dizajnom proizvoda ili komponenti se može sniziti i troškove proizvodnje.