Arhiva Licenciranje - Patent Projekt
Početna/Licenciranje

Oprez kod sklapanja ugovora o licenciji

Postupak patentiranja počinje uobičajeno na način da izumitelj angažira ovlaštenog patentnog zastupnika radi izrade opisa izuma, a posebno radi sastavljanja patentnih zahtjeva koji određuju opseg zaštite izuma patentom, a time i buduću naknadu i prihod izumitelja od patentnih prava. Pogrešno sastavljeni opis izuma, a posebno nedovoljno definirani i precizirani patentni zahtjevi imati će za posljedicu [...]

Licenciranje umjetne inteligencije u Budimpešti

Dana 15. rujna ove godine PATENT PROJEKT d.o.o. je  sudjelovao na petoj Paneuropskoj konferenciji za licenciranje u organizaciji Licencing Executive Society (LES) u Budimpešti. Naglasak ove konferencije je bio na umjetnoj inteligenciji i licenciranju takvih patenata u Europi u odnosu na Europski patent s jedinstvenim učinkom (UPC). Republika Hrvatska, uz Španjolski u Poljsku nije pristupila [...]

Zašto patentirati?

Broja prijava patenata raste iz godine u godinu. Velike svjetske korporacije  godišnje podnose  tisuće patentnih prijava i na zaštitu patenata troše milijune EURa. Patenti su sigurno od velike važnosti za globalne igrače na tržištu i investitore koji u njih ulažu. A što je s malim poduzetnicima? Međutim patenti su još važniji za male poduzetnike i [...]

Što se može zaštititi patentom?

Patentom se može zaštitit svaki izum iz bilo kojeg područja tehnike koji je nov, ima inventivnu razinu i koji se može industrijski primijeniti. Dakle, bitno je da izum posjeduje ove tri karakteristike. U praksi izumitelji pronalaze nove i industrijski primjenjive izume, međutim postavlja se pitanje njihove inventivnosti. Izum je inventivan odnosno ima inventivn u [...]

Što je intelektualno vlasništvo?

Po definiciji je to vrsta vlasništva odnosno imovine koja je stvorena intelektualnim naporom.  U današnje vrijeme u bilanci uspješnih poduzeća udio intelektualnog vlasništva u imovini poduzeća iznosi preko 80% vrijednosti imovine. Zaposlenici rade u iznajmljenim uredima, poduzeća koriste vozila koja su u vlasništvu leasing kuća, čak je i uredska oprema i računala koja koriste zaposlenici [...]

Kada je najbolje početi upravljati Vašim intelektualnim vlasništvom

Što ranije uočite važnost intelektualnog vlasništva i što ranije počnete njime upravljati, veći su izgledi da ćete i prije ostvariti poslovnu dobit odnosno eliminirati  ćete mogući rizik gubitka ostvarenja prava koje možete ostvariti za Vaše intelektualno vlasništvo. Naime, ostvarivanje pojedinih prava intelektualnog vlasništva je ograničeno u raznim pogledima, pa tako Vaš izum ili izgled proizvoda gotovo [...]

PRETVORITE VAŠE IDEJE U VRIJEDNU IMOVINU                                      NAZOVITE VEC DANAS NA 040/499 401

Zahtjev za ponudom
Dogovorite savjetovanje