Početna/Nekategorizirano/Koronavirus zajam

Koronavirus zajam

Poduzetnik ste te vam je koronavirus uvelike otežao ili čak zaustavio poslovanje? Dobro bi Vam došao koronavirus zajam? Možda su vam mjere države u vidu naknade minimalne plaće radnicima i pokrivanja doprinosa donekle olakšale, međutim, vama je promet stao, nemate nikakvih priljeva sredstava, a obveze ne čekaju i pritišću vas na sve strane. Postavljate si pitanje kako dalje?

pretraga patenta

HAMAG BICRO, odnosno Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije pružila je mogućnost subjektima malog gospodarstva pogođenih koronavirus pandemijom, da podnesu zahtjev, te uz ispunjenje određenih uvjete da dobiju traženi zajam. Cilj zajmova je osiguranje dodatne likvidnosti mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva. Velika prednost COVID-19 zajma jest smanjena  kamatna stopa, ali i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja što zasigurno ide na ruku poduzetnika.

epo patent

Ciljevi i kriteriji za koronavirus zajam

Uvjet koji korisnik zajma mora dokazati jest da je koronavirus imao negativan utjecaj na njegovo poslovanje i to na način da dokaže pad prihoda od minimalno 20 % u prvom kvartalu (ili pak u narednim kvartalima 2020. godine), a sve radi:

– otkaza ugovorenih poslova, narudžbi, rezervacije, kongresa i slično;

– nemogućnosti, odnosno otežanoj mogućnosti izvršenja radova/usluga, odnosno isporuka roba;

– nemogućnosti, odnosno otežanoj mogućnosti pribavi sirovine, repromaterijala, strojeva i slično.

Poduzetnici su mogli potkrijepiti činjenicu pada poslovanja i na drugi način i to npr. dokazivanjem smanjene vrijednosti izlaznih računa.

Neki od uvjeta za odobrenje COVID-19 zajma jesu:

– da su korisnici ujedno i subjekti malog gospodarstva, odnosno mikro, mali ili srednji poduzetnici koji ostvaruje dobit;

– da imaju više od 50% privatnog vlasništva;

– da nemaju blokiran žiro-račun dulje od trideset dana u posljednjih 6 mjeseci;

– da nisu društvo u teškoćama (nisu društvo u stečaju ili predstečaju, odnosno nisu društva u postupku prisilne likvidacije);

– da imaju minimalno jednog radnika zaposlenog na puno radno vrijeme.

Naravno, da bi se odobrio koronavirus zajam, poduzetnik, uz ispunjavanje svih naprijed navedenih uvjeta mora imati registrirano mjesto poslovanja i obavljati djelatnost u Hrvatskoj.

usa patent

Neprihvatljive djelatnosti krajnjih korisnika za koronavirus zajam

Poduzetniku se neće odobriti zahtjev za koronavirus zajam ukoliko se bavi proizvodnjom duhana, destiliranih alkoholnih pića; proizvodnjom oružja i streljiva. Također, korisnik zajma ne može biti poduzetnik koji se bavi ribarstvom i akvakulturom, odnosno primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. Ukoliko vodite kasino također ne možete podnijeti zahtjev za odobrenje COVID-19 zajma.

patentoscope

Uvjeti i otplata za koronavirus zajam

COVID-19 zajam se ne može koristiti za refinanciranje postojećih kreditnih obveza i obveza nastalih prije 2020. godine. Sredstva zajma se moraju namjenski koristi, a samo korištenje podliježe kontroli. Najviši iznos do kojeg se COVID-19 zajam može odobriti jest 750.000,00 kn, uz rok korištenja do 6 mjeseci. Rok otplate jest do maksimalno 5 godina uključujući poček do 12 mjeseci (ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine). Kao instrument osiguranja korisnik zajma mora dati zadužnicu. Kamatna stopa je smanjena i iznosi 0,25%.

koronavirus zajam

Jasno je kako je koronavirus donio brojne izazove pred poduzetnike, međutim, uz postojanje određenih mjera i poticaja, kao i dodatnih pogodnosti, lakše je nositi se s otežanim ili potpuno zaustavljenim poslovanjem.

Ukoliko trebate pomoć oko zaštite intelektualnog vlasništva, obratite nam se s povjerenjem. 

Zahtjev za ponudom
Dogovorite savjetovanje