ugovor-o-fransiziRazvili ste vlastiti posao i razmišljate proširiti poslovanje u drugim dijelovima Hrvatske ili u regiji. Međutim, troškovi pokretanja biznisa u drugom kraju su Vam previsoki. Rješenje je Ugovor o franšizi kojim ćete organizaciju i tajne svojeg poslovanja povjeriti drugoj osobi, koja će zauzvrat Vama plaćati određenu mjesečnu naknadu za korištenje Vašeg poslovnog modela. Da bi ugovor o franšizi bio sklopljen, potrebno je prvo definirati i dokumentirati sve ključne procese Vaše poslovne metode, standarde kvalitete i načine osiguranja kvalitete usluge ili proizvoda koji stavljate na tržište. Sve to je potrebno iz razloga jer ne želite niti u kojem slučaju da kupci iz Splita pričaju da je Vaš proizvod koji su kupili u Zagrebu puno bolji nego onaj u Splitu.

BITNI DIJELOVI ZA UGOVOR O FRANŠIZI

Ugovor o franšizi sadržava slijedeće bitne dijelove:

(1) U uvodnom dijelu se definiraju davatelj franšize i primatelj franšize

(2) Utvrđuju se proizvod ili usluge koje će biti predmet ugovora o franšizi

(3) Određuje se fiksna jednokratna naknada za franšizu, godišnja fiksna naknada za franšizu, te varijabilna naknada koja se isplaćuje na mjesečnoj ili godišnjoj osnovi.

(4) Utvrđuje se početno ulaganje primatelja franšize u opremu, poslovni prostor i marketing.

(5) Utvrđuje se opseg podrške koji će u znanju, kapitalu i podršci marketingu osiguravati davatelj franšize

(6) Utvrđuje se strogi limit i kazne ukoliko primatelj franšize kroz prodajno mjesto ili sustav franšize prodaje druge robe ili usluge koje nisu sadržane u ugovoru o franšizi

(7) Utvrđuju se obaveze primatelja franšize, posebno koji se rezultat u prodaji očekuje i koje minimalne aktivnosti moraju biti izvršene jer u protivnom će franšiza biti oduzeta

(8) Utvrđuje se kvaliteta proizvoda ili usluge koji će primatelj franšize stavljati na tržište i način kontrole kvalitete takvog proizvoda i usluge.

(9) Utvrđuje se dinamika nadzora od strane davatelja franšize nad primateljem franšize, te pravo opsega nadzora, koje može uključivati i nadzor na d financijskim poslovanjem i financijski audit

(10) Utvrđuje se područje za koje se sklapa ugovor o franšizi

(11) Uređuje se obaveza primatelja franšize da sudjeluje u edukacijama i seminarima koje organizira davatelj franšize.

(12) Utvrđuje se način promocije proizvoda i usluge, izgled prodajnog mjesta, ponašanje prodajnog osoblja i radna odjeća.

(13) Uređuje se pravo korištenja registriranih žigova i trgovačkog imena

(14) Utvrđuje se pravo u pogledu, ukoliko postoji, patenata i industrijskog dizajna.

(15) Uređuje se zabrana otkrivanja i prijenosa know-howa davatelja franšize

(16) Utvrđuje se strategija prodajnih cijena i prodajne akcije.

(17) Određuje se vrijeme trajanja franšize i način produljenja ugovora o franšizi

(18) Utvrđuje se način izvješćivanja prema davatelju franšize.

(19) Utvrđuje se način postupanja ukoliko bilo davatelj ili primatelj franšize ode u stečaj ili treba sklopiti predstečajnu nagodbu ili dolazi do promjene vlasništva.

(20) Utvrđuje se način rješavanja sporova i sudska nadležnost

Franšiza je provjerini  alat pomoću kojeg uz minimalna ulaganja i minimalni rizik možete multiplicirati svoje poslovanje.  O poslovanju uspješne franšize SUBWAY smo pisali ranije. (link)

PATENT PROJEKT d.o.o. osigurava stručnu i tehničku pomoć kod definiranja franšize, definiranja sustava osiguranja kvalitete proizvoda i usluga i bitnih elemenata  ugovora o franšizi, a posebno industrijskog vlasništva – patenata, industrijskog dizajna i žigova koji će biti korišteni u okviru franšiznog ugovora.

U slučaju da trebate više informacija nazovite nas na 01 /5625 776.