NDA ugovorAko se nađete u situaciji da trebate drugoj  osobi izložiti neku tajnu informaciju, onda je preporučljivo s tom osobom prije izlaganja takve informacije sklopiti Ugovor o tajnosti, takozvani NDA ugovor.  Non Disclosure Agreement (NDA ugovor) ili Ugovor o tajnosti ili Izjava o tajnosti je dokument koji sadržava odredbe kojima onaj koji prima tajne odnosno povjerljive informacije jamči da iste neće prenositi dalje već će ih zadržati samo i isključivo za sebe.

Uobičajeni sadržaj za NDA ugovor

Uobičajeno takvim NDA ugovorom osoba koja isti prihvaća izjavljuje pod materijalnom, kaznenom i moralnom odgovornošću da za vrijeme važenja NDA ugovora neće iznositi u javnost niti prijaviti u svoje osobno ime ili u ime trećih patent, žig ili industrijski dizajn,a bez suglasnosti osobe koja izlaže povjerljive informacije.  Navodi se i razlog sklapanja takvog NDA ugovora, uobičajeno da davatelj izjave može primiti, odnosno da mu osoba koja raspolaže povjerljivim informacijama može izložiti detalje svojeg izuma, nove poslovne ideje ili inovacije odnosno određenog tehnološkog postupka. Još se navodi u koliko je primjeraka sastavljena takva izjava odnosno NDA ugovor, te se po potrebi ugovara nadležnost suda ili arbitraže u slučaju povrede takvog ugovora.

Važenje NDA ugovora

Utvrđivanje važenja NDA ugovora bitno je za obje strane. Naime, onaj koji izlaže tajne i povjerljive informacije bi želio da takav ugovor vrijedi trajno. S druge pak strane, osoba koja prima povjerljive informacije želi da takav ugovor uopće ne postoji ili pak da je ograničen na vremenski što kraće razdoblje.  Uobičajeno je da se takav NDA ugovor sklopi na razumno razdoblje, na primjer, ukoliko se ugovor sklapa s patentnim zastupnikom onda je to na rok od tri mjeseca obzirom se radi o realnom roku u kojem će izumitelj odlučiti o odabiru patentnog zastupnika, izradi opisa izuma i crteža i konačno podnošenju prijave patenta. Ukoliko se radi o ugovoru o tajnosti koji sklapaju poslodavac i radnik onda takav ugovor može važiti trajno, pa i nakon prekida radnog odnosa, posebno ukoliko se radi o tajnoj tehnologiji koja nije patentirana i prenosi se kao know-how.