Ispit EQE

Europski patentni ured (EPO) ove godine organizira on-line tečaj za sve kandidate koji se žele uključiti u proces edukacije kako bi u konačnici položili ispit za Europskog patentnog zastupnik (European Patent Attorney).

Europski patentni zastupnik može postati svaka osoba koja je završila odgovarajući fakultet i koja je radila pod nadzorom  Europskog patentnog zastupnika. Proces provjere ispunjavanja uvjeta je vrlo rigorozan, a sve u cilju da se osigura da samo kandidati koji ispunjavaju najviše standarde mogu pristupiti polaganju EQE ispita i potom postati Europski patentni zastupnici. Sam EQE ispit se sastoji od dva dijela, prvog dijela koji  predstavlja predispit, a kojeg je cilj eliminacija kandidata koji ne raspolažu s dovoljno znanja o Europskoj patentnoj konvenciji. Taj prvi dio je više teoretski, dok pak je drugi dio ispita praktičan jer se u njemu simuliraju slučajevi vrlo sličnima onima iz prakse.

Struktura on-line tečaja za EQE pred ispit

Sam on-line tečaj za polaganje EQE predispita traje šest mjeseci te isti uključuje :

  • uvodni video za svako područje
  • detaljno tumačenje odredbi Europske patentne konvencije
  • „mock“ pitanja bazirana na stvarnim pitanjima iz ranijih ispita
  • detaljne studije slučaja

Sveukupno se radi o oko 800 stranica materijal za trening, plus kvize i virtualne učionice s obradom tema iz različitih područja. vako predavanje u virtualnoj učionici traje od 60 do 90 minuta, te će predavanja biti snimljena i svi polaznici tečaja će imati pristup tim predavanjima u bilo kojem trenutku.

Polaznici tečaja će moći stupiti u kontakt  s iskusnim epi tutorima (www.epi.org) iz cijele Europe koji će biti na raspolaganju radi rasprave na forumima da odgovore pitanja bazirana na ranijim ispitima.

Cijena tečaja je 350 EURa.

Predlaže se kandidatima da prije provjere da li ispunjavaju uvjete za pristupanje u program za EQE ispit, a sami uvjeti su dostupni na www.epo.org/learning-events/materials/study-guide.html.

Više informacija o samom tečaju je dostupno na poveznici  http://www.epo.org/learning-events/events/search/details.html?eventid=13537.