Kako staviti novi proizvod na tržište?

Mislite da imate novi proizvod i želite krenuti s njim na tržište. Naravno, čuli ste nešto o patentiranju, da se to može dobiti patent. Razmišljate o podnošenju prijave patenta, ali naravno tu su i troškovi, a mislite da ste napravili tako dobar proizvod da ga neće biti baš lako kopirati, pa možda nije niti potrebno [...]