klasifikacija patenata

Radi lakšeg snalaženja u svijetu patenata, osmišljena je tzv. Međunarodna klasifikacija patenata (MKP eng. International Patent Classification, IPC) čiji je razvoj započeo prije dvjestotinjak godina. U njoj se patenti hijerarhijski grupiraju ovisno o njihovim značajkama i bliskosti sadržaja u 8 glavnih sekcija:

 

A — svakodnevne životne potrepštine

B — proizvodni postupci; transport

C — kemija; metalurgija

D — tekstil; papir

E — građevinarstvo, rudarstvo

F — strojarstvo; rasvjeta; grijanje; naoružanje; miniranje

G — fizika

H — elektrotehnika

Klasifikacija patenata kao pomoć u pretrazi stanja tehnike

Svakom patentu prvenstveno se moraju odrediti sekcija, klasa i podklasa. Klasa je jedinstveni kod koji označava tehničko područje, dok podklasa označava procese i ostale specifikacije unutar klase. Primjerice, patent vezan uz određenu vrstu magnetskog uređaja svrstan je u sekciju Helektrotehnika, klasu H01osnovne električne komponente, podklasu H01F magneti; prigušnice; transformatori; izbor materijala s obzirom na njihova magnetska svojstva, a dodatno se svrstava u grupe i podgrupe. U praksi klasu i podklasu najčešće određuju prijavitelji prilikom podnošenja prijave, a mogu izabrati više od jedne odgovarajuće skupine. Bez obzira koliko klasa ili podklasa izabrali, svaki izum za koji se zahtijeva zaštita mora biti klasificiran.

Važno je spomenuti da sama klasifikacija ne utječe na opseg patentne zaštite, već isključivo služi kao instrument za potrebe bržeg i lakšeg pretraživanja baze patenata. Pretraživanje se najčešće vrši pomoću patentnih klasifikacijskih kodova na web stranicama Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (eng. World Intellectual Property Organization, WIPO) http://www.wipo.int/ipcpub/ i drugih srodnih pretraživača. Uz navedeno kodno pretraživanje, korisnicima je na raspolaganju i nešto manje pouzdano pretraživanje pomoću ključnih riječi koje opisuju izum.

Osim spomenute Međunarodne klasifikacije patenata, postoje i drugi oblici selektiranja poput Kooperativne klasifikacije patenata (CPC) koja objedinjuje klasifikacijski sustav Europskog patentnog ureda (EPO) i Ureda za patente i žigove Sjedinjenih američkih država (USPTO). Sve navedene klasifikacije patenta prvenstveno služe kao koristan izvor podataka za identificiranje različitih tehnoloških mogućnosti i kao pomoć pri odlučivanju prilikom pokretanja postupka komercijalizacije proizvoda.