Kako zaštititi industrijski dizajnBiti poduzetnik u 21. stoljeću sve je samo ne jednostavno. Dok ste prije
50 godina morali voditi brigu o svega nekoliko konkurenata iz svojega gradom ili države, danas se nadmećete sa cijelim svijetom. Vrlo jednostavno biznismen iz Kine, Australije ili Kanade može otvoriti trgovinu ili pogon za proizvodnju u Vašoj ulici i postati Vaša najgora noćna mora, ali ne brinite – jednake šanse dane su i Vama. I Vi imate sedam milijardi potencijalnih kupaca! I pri tome industrijski dizajn može zaštititi Vaše poslovanje.

Industrijski dizajn i njegova važnost

Da li Vam se ikada dogodilo da kupite proizvod koji Vam uopće ne treba zato što je bio lijep? Ili ste možda odabrali proizvod zbog privlačne ambalaže? Ukoliko je Vaš odgovor da, tada ste svjesni koliko je dizajn proizvoda važan i koliko može utjecati na Vaš poslovni rezultat. Ako ste uz to još i kreativni ili imate kreativne suradnike, put do srca kupaca Vam je zajamčen. No, imajte na umu da je tržište mjesto na kojemu Vam nisu svi prijatelji te da ima i onih koji bi se na Vašoj kreativnosti voljeli obogatiti. Stoga razmotrite sve aspekte zaštite Vašeg intelektualnog vlasništva i iskoristite mogućnosti koje Vam pruža registracija industrijskog dizajna.

Preporučljivo je da sve nove proizvode zaštitite putem registracije industrijskog dizajna i to prije plasiranja proizvoda na tržište odnosno prije nego što dizajn koji je predmet zaštite na bilo koji način bude učinjen dostupnim javnosti (ili najkasnije u roku od 12 mjeseci od kada je dizajn učinjen dostupnim javnosti).

Registrirani industrijski dizajn

Zaštićeni (registrirani) industrijski dizajn osigurat će Vam isključivo pravo korištenja, odnosno izrade, ponude, stavljanja u promet, te uvoza ili izvoza proizvoda u kojem je industrijski dizajn sadržan ili na kojeg je industrijski dizajn primijenjen. Ujedno predstavlja intelektualno vlasništvo čiju uporabu možete odobriti drugim osobama za vrijeme trajanja zaštite davanjem licence, ili ga možete u potpunosti prenijeti na drugu osobu. Registriranim industrijskim dizajnom možete štititi izgled cijelog ili dijela proizvoda, koji proizlazi iz njegovih boja, tekstura, oblika, obrisa, materijala, crta i ornamentacije, pri čemu se pod izgledom podrazumijeva ono što se izvana vidi, tj. vanjština.

Industrijskom dizajnom se štiti dizajn proizvoda u onoj mjeri u kojoj je nov i u kojoj ima individualni karakter.

Budući da se registracijom industrijskog dizajna štiti vanjski izgled (pojavnost) nekog proizvoda ili predmeta, potrebno je izraditi fotografije koje su sastavni dio prijave za registraciju industrijskog dizajna. Fotografije trebaju biti kvalitetne izrade i moraju prikazivati proizvod u cjelini, te sva njegova bitna obilježja odnosno detalje. Nakon što ste izradili set kvalitetnih fotografija Vašeg proizvoda, potrebna je dodatna obrada kako bi fotografije udovoljavale zahtjevima prijave.

Kada su Vaše fotografije obrađene potrebno je uredno ispuniti D-1 obrazac prijave za registraciju industrijskog dizajna kako bi se prijava za registraciju industrijskog dizajna mogla podnijeti nadležnoj instituciji.

Industrijski dizajn na području Europske Unije

Ukoliko želite ostvariti registrirani dizajn Zajednice (ili Registered Community Design, skraćeno RCD), postupak registracije takvog
dizajna provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (European Union Intellectual Property Office, skraćeno EUIPO) sa sjedištem u Alicanteu u Španjolskoj.

Uz ispunjeni obrazac prijave za registraciju industrijskog dizajna potrebno je priložiti i dokaz o uplaćenim pristojbama i troškovima, a visina troškova i pristojbi ovisi o broju dizajna koje želite registrirati.

Podnesenu prijavu za registraciju industrijskog dizajna u Republici Hrvatskoj ispituje Državni zavod za intelektualno vlasništvo. Ispitivanjem se utvrđuje zadovoljava li Vaša prijava sve uvjete propisane Zakonom o industrijskom dizajnu (NN 173/2003, 54/2005, 76/2007, 30/2009, 49/2011) i Pravilnikom o industrijskom dizajnu (NN 72/2004, 117/2007, 66/2011, 125/2013). Ako su svi elementi Vašeprijave sukladni propisanim zakonskim uvjetima, industrijski dizajn će biti registriran, a podaci o industrijskom dizajnu objavljeni u službenom glasilu Zavoda (Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva).

Trajanje zaštite za industrijski dizajn može se pravovremenim (u pravilu prije isteka važenja prethodnih 5 godina) podnošenjem zahtjeva produžavati za razdoblja od pet godina, do najduže 25 godina ukupnoga neprekidnoga trajanja zaštite. Jednom registrirani industrijski dizajn daje svojem vlasniku brojna prava, pa tako nositelj industrijskog dizajna može ostvariti licenciju na način da se licencija može dati trećim osobama za cijeli teritorij ili za dio teritorija Republike Hrvatske.

Djelujte već danas i potražite našu pomoć kako bi zaštitili svoj industrijski dizajn i osigurali profitabilno poslovanje.

Veličina teksta

  • A  A  A  

Prijavite se na naš newsletter i redovito primajte novosti iz svijeta industrijskog vlasništva:

PRETVORITE VAŠE IDEJE U VRIJEDNU IMOVINU

NAZOVITE VEĆ DANAS NA 040/499 401