Patentni zastupnikAko ste pročitali ovaj naslov i nastavili čitati tekst niže znači da već nešto znate o patentima da ste vjerojatno pogledali ili pročitali Zakon o patentima i da želite ostvariti nešto novo u svojem životu. Jedni misle da su patentni zastupnici pravnici sa inženjerskim znanjima, drugi pak misle da su patenti zastupnici inženjeri sa pravnim znanjima. I jedni i drugi su u pravu, barem što se Republike Hrvatske tiče. Zakon o patentu određuje kada ovlašteni patentni zastupnik mora zastupati pravnu ili fizičku osobu pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (dalje DZIV) u Republici Hrvatskoj – samo o slučaju kada se radi o pravnoj ili fizičkoj osobi koja nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište na području Republike Hrvatske. Međutim ne govori ništa o tome kako postati patentni zastupnik. O tome kako se postaje patentni zastupnik u Republici Hrvatskoj potrebno je pogledati u  Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva. Patentni zastupnici su u stvari ovlašteni zastupnici u području prava industrijskog vlasništva u koje još spadaju zastupnici za žigove, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga, te topografiju poluvodičkih proizvoda koji se nazivaju  zastupnici za žigove.

Zakonodavac je predvidio vrlo široki krug osoba koji mogu biti patenti zastupnici u Republici Hrvatskoj koji uključuje fizičke osobe, odvjetnike i pravne osobe. Međutim, to nipošto ne znači da u Republici Hrvatskoj postoji veliki broj  ovlaštenih patentnih zastupnika, naprotiv, njih je vrlo malo, jer uvjeti da bi netko postao patentnim zastupnikom su vrlo zahtjevni , posebno u pogledu polaganja ispita za ovlaštenog patentnog zastupnika, jer je potrebno uložiti vrlo mnogo vremena i sredstava u edukaciju i razumijevanje patentnog prava i pravila pisanja patentne dokumentacije, a potom je potrebno stalno i trajno se usavršavati i pratiti razvoj tehnike i nove propise kako bi ovlašteni patentni zastupnik svojim klijentima i izumiteljima pružio onu pomoć koja je njima nužno potrebna da kvalitetno zaštite izum.  Samo ovlašteni patentni zastupnik je jamstvo izumitelju da će njegov izum biti zaštićen na najbolji mogući način.

Dakle, fizička osoba koja ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,  ima završen diplomski sveučilišni studij iz tehničkih ili prirodnih znanosti ili pak ima završen diplomski sveučilišni studij iz područja različitog od tehničkih ili prirodnih znanosti, koja ima radno iskustvo na poslovima stjecanja i održavanja prava industrijskog  vlasništva od najmanje pet godina, stečeno nakon

završetka studija  i koja je pred DZIVom položila stručni ispit za patentnog zastupnik može bez bilo kakvih ograničenja postati patentni zastupnik. Dakle i osoba sa pravnim fakultetom, nakon stečenih  pet godina iskustva na poslovima stjecanja i održavanja prava industrijskog  vlasništva može postati patentni zastupnik. No, patentni zastupnik može postati i odvjetnik upisan u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore koji je pred DZIVom položio stručni ispit za patentnog zastupnika ili odvjetničko društvo koje zapošljava takvog  odvjetnika ili s njime surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa.

I na kraju koji su preduvjeti da bi pravna osoba mogla biti patentni zastupnik. Pravna osoba mora imati  sjedište u Republici Hrvatskoj, mora zapošljavati najmanje jednu fizičku osobu koja je patentni zastupnik  ili ukoliko je ne zapošljava mora s  takvom osobo surađivati  na temelju  drugoga ugovornog odnosa i takva pravna osoba mora kao svoju registriranu djelatnost imati upisane poslove zastupanja pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo.

Osoba koja želi postati patentni zastupnik mora položiti stručni ispit pred komisijom Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, te po polaganu stručnog ispita treba podnijeti zahtjev DZIVu za upis u Registar patentnih zastupnika. Nakon što osoba bude upisana u Registar patentnih zastupnika, može zastupati sve pravne i fizičke osobe ispred Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Što sadržava stručni ispit za ovlaštenog patentnog zastupnika potrebno je potražiti u Pravilniku o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva. Stručni ispit se sastoji od dva dijela i to od pismenog i usmenog dijela ispita. Pismeni i usmeni dio ispita sadrži pitanja iz općeg i posebnog dijela stručnog ispita

Opći dio stručnog ispita za zastupnika za patente obuhvaća slijedeća područja:

  1. Osnove prava intelektualnog vlasništva;
  2. Uređenje poslova zastupanja u području industrijskog vlasništva;
  3. Upravni postupak i upravni spor
  4. Institucionalni okvir nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva i djelokrug nadležnih tijela;
  5. Nadležnost sudova u Republici Hrvatskoj u postupcima za zaštitu prava industrijskog vlasništva.

Posebni dio stručnog ispita za patentnog zastupnika obuhvaća  pravo patenata i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. U teorijskom dijelu je potrebno pokazati znanja iz regulative koja uređuje problematiku patentne zaštite u zemlji , ali i međunarodne sporazume koji uređuju zaštitu izuma patentom, posebno one kojih je Republika Hrvatska potpisnica. Praktični dio ispita podrazumijeva izradu  prijave patenta, sastavljanje opisa izuma i izradu patentnih zahtjeva, a sve u cilju da se provjeri da kandidat ima dovoljno znanja da može samostalno zastupati pravne i fizičke osobe ispred Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Pismeni dio stručnog ispita polaže se jedan dan i uobičajeno traje šest sati, piše se rukom. Usmenom dijelu  stručnog ispita mogu pristupiti samo kandidati koji su položili pismeni dio.

Ako Vam je sve to interesantno, imate potrebnu naobrazbu  i smatrate da imate dovoljno vremena da se posvetite izučavanju patentnog prava i materije o patentima pozivamo Vas se u što skorije vrijeme prijavite u Državni zavod za intelektualno vlasništvo radi polaganja ispita za ovlaštene patentne zastupnike, više informacija o prijavi za polaganje ispita za ovlaštene patentne zastupnike možete pronaći na slijedećem linku. To će Vam proširiti horizonte spoznaje  i donijeti nove intelektualne izazove.

 

Veličina teksta

  • A  A  A  

Prijavite se na naš newsletter i redovito primajte novosti iz svijeta industrijskog vlasništva:

PRETVORITE VAŠE IDEJE U VRIJEDNU IMOVINU

NAZOVITE VEĆ DANAS NA 040/499 401