Pružamo slijedeće usluge:

 • upravljanje postupkom registracije žiga
 • usluga praćenja konkurencije „watch-dog“
 • sastav i podnošnje prigovora na prijavu žiga
 • organizacija zaštitu internetskih domena
 • izrada izračuna visine odštetnog zahtjeva radi povrede prava žiga
 • sastavljanje popisa proizvoda roba i usluga za potrebe podnošenje prijave za registraciju žiga
 • podrška i sudjelovanje postupka mirnog rješavanja spora radi povrede žiga
 • tehnička podrška u pregovorima radi licenciranja žiga ili određenih prava žiga odnosno prijave žiga
 • savjetovanje o tome što se može zaštiti žigom
 • savjetovanje o najboljem postupku zaštite žiga – najmanji troškovi / najveći opseg zaštite
 • savjetovanje u slučaju povrede tuđih prava žiga
 • savjetovanje u slučaju pripreme tužbe radi povrede prava žiga
 • sastavljanje i podnošenje prijava za registraciju žigova u Republici Hrvatskoj
 • pretraga žigova radi utvrđenja identičnih i sličnih žigova
 • izrada i davanje stručnih mišljenja o mogućnosti zaštite žiga
 • sastavljanje i podnošenje međunarodnih prijava za registraciju žigova

FAQ

Saznajte odgovore na najčešća pitanja

7

228

17

Svoje povjerenje su nam poklonili

palladium
božicna bajka
intec
sobočan
glam avenue
burnum
unikatni pokloni
fabula organic
la
gospod.in

PRETVORITE VAŠE IDEJE U VRIJEDNU IMOVINU

NAZOVITE VEĆ DANAS NA  040/499 401

Zahtjev za ponudom
Dogovorite savjetovanje