Žigom se može zaštititi svaki znak koji se može grafički prikazati kao što su riječi, uključujući osobna imena, crteže, slova, brojke, oblike proizvoda ili njihova pakiranja, trodimenzionalne oblike, boje, kao i kombinacije svih naprijed navedenih znakova, pod uvjetom da su prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzetnika od proizvoda ili usluga drugoga poduzetnika. Međutim, žigom se mogu štititi i mirisi, zvukovi i melodije.

Logo, ime, simbol ili znak kojim ste označili proizvod ili uslugu najbolje je zaštititi podnošenjem nacionalne prijave žiga u Republici Hrvatskoj. Ako proizvode i usluge plasirate na tržište Europske unije onda svakako trebate zaštiti žig Europske unije (ranije pod imenom registered comunity trademark) ili skraćeno EUTM. Za one koji posluju i na drugim tržištima potrebno je provesti zaštitu žiga podnošenjem međunarodne prijave žiga obzirom da je takav postupak povoljniji nego registrirati žig u pojedinačnom postupku u svakoj državi. Jednom kada registrirate žig, s ponosom ćete uz svoj proizvod ili uslugu moći staviti TRADEMARK®.

Razdoblje zaštite registriranoga žiga u Republici Hrvatskoj traje deset godina računajući od datuma podnošenja prijave za registraciju žiga. Registracija žiga može se produžavati neograničen broj puta, i to za razdoblja od po deset godina.

Registrirani žig nositelju daje isključiva prava da nositelj žiga spriječi sve treće stra­­ne da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu rabe:

1. svaki znak koji je istovjetan s njegovim žigom u odnosu na proizvode ili usluge koje su istovjetne s onima za koje je žig registriran,

2. svaki znak kad, zbog istovjetnosti s njegovim žigom ili sličnosti njegovu žigu i istovjetnosti ili sličnosti proizvodima ili uslugama obuhvaćenima tim žigom i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu, što uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu toga znaka i žiga,

3. svaki znak koji je istovjetan s njegovim žigom ili sličan njegovu žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je žig registriran, kad taj žig ima ugled u Republici Hrvatskoj i kad uporaba toga znaka bez opravdanoga razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti.

Nadalje, nositelj žiga u slučaju istovjetnosti s njegovim žigom ili sličnosti njegovu žigu i istovjetnosti ili sličnosti proizvodima ili uslugama obuhvaćenima tim žigom i tim znakom, a kada postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu, što uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu toga znaka i žiga, može zabraniti i sljedeće:

– isticanje znaka na proizvodima ili njihovim pa­kiranjima,

– nuđenje proizvoda, ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom, ili nuđenje ili pružanje usluga pod tim znakom,

– uvoz ili izvoz proizvoda obilježenih tim znakom,

– uporabu znaka na poslovnim dokumentima i u reklamiranju

Poslujete li na tržištima diljem Europe ili tek namjeravate izaći na ta tržišta ne propustite u jedinstvenom postupku zaštiti ime proizvoda ili naziv tvrtke žigom za područje cijele Europske Unije registracijom žiga Europske unije. Postupak registracije žiga Europske unije , skraćeno EUTM, a neki ga nazivaju i EU trademark, se provodi pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo sa sjedištem u Allicanteu u Španjolskoj, na engleskom The Office for Harmonization in the Internal Market, skraćeno EUIPO. Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu (OHIM) je početkom 2016. godine  promijenio ime u Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)
Postupak patentiranja je dugotrajni postupak koji u prosjeku traje oko pet godina. Ima slučajeva u kojima može trajati i 10 godine. Dakle ne može se dobiti patent za 3 mjeseca.
Na ovo pitanje se ne može dati precizan odgovor unaprijed. Sve ovisi na kojem tržištu klijent želi zaštiti izum patentom,da li se radi o složenom izumu, koliko crteža treba napraviti, da li će prijavitelj biti fizička osoba ili tvrtka, da spomenemo glavna pitanja.
Da bi se izum mogao prodati ili ponuditi nekome na prodaju prvo je potrebno sastaviti opis izuma, izraditi crteže i patentne zahtjeve i podnijeti prijavu patenta, tako da se osigurate da netko tijekom pregovora ne ukrade Vaš izum. Tek nakon toga se izum može prezentirati potencijalnim kupcima – ulagačima, direktorima tehničkih odjela, investicijskim bankarima, poduzetnicima , poslovnim anđelima i drugima koji bi mogli imati interesa uložiti u komercijalizaciju Vašeg izuma.
Prije nego krenete u bilo kakve aktivnosti oko prodaje Vaše ideje, molimo da nas kontaktirate na tel. 040 499 401 ili putem kontakt obrasca (link) kako bi dogovorili tijekom pružanja usluge savjetovanja u trajanju od 30 minuta, ovisno o vrsti ideje, kojim putem krenuti.
U vrlo kratkom roku, ukoliko je proizvod funkcionalan i razrađen. Čim prije nam se javite putem telefona 040 / 499 401 ili emaila (kontak obrazac link).
Patent projekt d.o.o. prije nego primi od izumitelja bilo kakve tajne informacije o izumu dostavlja izumitelju obvezujuću izjavu o tajnosti kojom jamči klijentu potpunu tajnosti svih podataka u svezi njegovog izuma odnosno ideje.
Patent projekt d.o.o. je trgovačko društvo osnovano s ciljem ostvarivanja profita, stoga ne pružamo besplatne usluge. Sve naše usluge prilagođene svakom pojedinom klijentu se naplaćuju prema važećim cjenicima, koje Vam možemo poslati na upit (link na kontakt).
Ovisi o vrsti usluge,  određene usluge kao što je savjetovanje ili izrada kratkih pisanih mišljenja za konkretne specifične situacije se plaća unaprijed. Za usluge većeg opsega uobičajeno se uplaćuje polog kao jamstvo plaćanja usluge.
Teoretski DA, ali mi to nikome ne preporučamo, osim ukoliko nije riječ o školovanom i osposobljenom patentnom zastupniku s dugogodišnjim radnim stažom.
Patent projekt d.o.o. ima mrežu suradnika u gotovo svim zemljama svijeta. Uz odgovarajuću naknadu pomažemo našim klijentima zaštititi njihov intelektualni kapital na svim svjetskim tržištima.
Ako niste pronašli odgovor na Vaše pitanje , molim da nam se javite putem email (link na kontakt) ili nas kontaktirate na broj telefona 040 / 499 401. Na Vaš upit ćemo pokušati odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

PRETVORITE VAŠE IDEJE U VRIJEDNU IMOVINU

NAZOVITE VEĆ DANAS NA  040/499 401

Zahtjev za ponudom
Dogovorite savjetovanje