crowdfundingU dane  30.11. i 01.12.2017. godine sudjelovali smo u CROWDFUNDING radionici u organizaciji BIOCENTRA u Zagrebu. CROWDFUNDING je odličan alat za financiranje komercijalizacije izuma, obzirom da ne zahtjeva teške pregovore sa pojedinačnim investitorima već je se Vaša ideja putem crowdfunding platforme predstavljena širokoj publici, koja donira uobičajeno od 2 do 100 USD (američkih dolara).

 

 

Što je crowdfunding?

Crowdfunding (najbolji prijevod na hrvatski jezik je Grupno financiranje ) je način financiranja kreativnog projekta, proizvoda  ili poduhvata pri kojem se od javnost traži financijska podrška. Kompletni proces se odvija putem interneta, a cilj je uključiti što veći broj ljudi koji svojim  malim uplatama kumulativno dovode do značajnog iznosa dovoljnog za realizaciju Vašeg projekta.  Crowdfunding se smatram  alternativnim oblikom financiranja jer ne dolazi

iz tradicionalnog financijskog sustava, te između onoga tko traži novac i onoga tko daje novac nema stvarnog posrednika. Taj postupak je u potpunosti transparentan  i omogućuje da se u realnom vremenu prati količina prikupljenog novca, ali i broj osoba koji je podupro svojom donacijom konkretni projekt. Crowdfunding kampanje su vremenski ograničene, obično traju 30 do 60 dana. Kampanje za kvalitetne izume, proizvode i projekte uobičajeno prikupe iznos koji  višestruko nadmašuje planirana sredstva.

Najpoznatije platforme za crowdfunding

Najpoznatije platforme za crowdfunding su INDIEGOGO i KICKSTARTER. Radi se o platformama na kojima su sudjelovali i hrvatski izumitelji te su ostvarili lijepi uspjeh i privukli dovoljno sredstava za proizvodnju i komercijalizaciju svojih izuma. Kickstarter je započeo svoje djelovanje u 2009. godini . Prema posljednjim raspoloživim podacima Kickstarter je osigurao za projekte preko 1.9 milijardi američkih dolara, koje je uplatilo preko 9.4 milijuna podupiratelja za ukupno oko 257.000 kreativnih projekata. Kreativni projekti uključuju film, muziku ,video igre, tehnološke proizvode, posebno izume i projekte vezane s hranom.

Na što treba obratiti pažnju?

Bitno za naglasiti je da prije početka crowd-funding kampanje kontaktirate Vašeg patentnog zastupnika te podnesete prijavu patenta, a sve u cilju kako ne bi javnosti izložili Vaš izum prije nego što je podnešena prijava patenta. Također važno je da ukoliko koristite određene slogane ili znakove koji ste sami kreirali isti budu zaštićeni ili barem da provjerite da li takvi znakovi već nisu zaštićeni žigovima trećih jer se u protivnom izlažete mogućnosti povrede prava trećih, te s time povezanih troškova sudskih postupaka.

 

Izvori:

https://en.wikipedia.org/wiki/Kickstarter

https://www.kickstarter.com

https://www.indiegogo.com

https://en.wikipedia.org/wiki/Indiegogo